تبلیغات
گوهر ناب

حدود پوشش ادامه کتاب حجاب استاد مطهری

كنون می‏خواهیم حدود پوششی كه در اسلام بر زن واجب شده است با توجه به‏ همه دلائل موافق و مخالفی كه در مسأله هست ، از دیده فقهی بررسی كنیم
مجددا توضیح می‏دهیم كه بحث ما جنبه علمی دارد نه فتوائی . این بنده‏ نظر خودم را می‏گویم . و هر یك از شما باید عملا به فتوای همان مجتهدی عمل‏ كند كه از او تقلید می‏نماید
قبلا لازم است مطالبی را كه از نظر فقه اسلامی قطعی و مسلم است مشخص‏ كنیم و سپس به مواردی كه مورد اختلاف و قابل بحث است بپردازیم : 1 - در اینكه پوشانیدن غیر وجه و كفین بر زن واجب است از لحاظ فقه‏ اسلام هیچگونه تردیدی وجود ندارد . این قسمت جزء ضروریات و مسلمات است‏ . نه از نظر قرآن و حدیث ، و نه از نظر فتاوی ، در این باره اختلاف و تشكیكی وجود ندارد . آنچه مورد بحث است پوشش چهره و دستها تا مچ است‏
- مسأله " وجوب پوشش " را كه وظیفه زن است از مسأله " حرمت‏ نظر بر زن " كه مربوط به مرد است باید تفكیك كرد . ممكن است كسی قائل‏ شود به عدم وجوب پوشیدن وجه و كفین بر زن ، و در عین حال نظر بدهد به‏ حرمت نظر از جانب مرد . نباید پنداشت كه بین این دو مسأله ملازمه است‏ . همچنانكه از لحاظ فقهی مسلم است كه بر مرد واجب نیست سر خود را بپوشاند ولی این دلیل نمی‏شود كه بر زن هم نگاه كردن به سر و بدن مرد جایز باشد
بلی ، اگر در مسأله نظر ، قائل به جواز شویم ، در مسأله پوشش هم باید قائل به عدم وجوب شویم ، زیرا بسیار مستبعد است كه نظر مرد بر وجه و كفین زن جایز باشد ولی كشف وجه و كفین بر زن حرام باشد . بعدا نقل‏ خواهیم كرد كه در میان ارباب فتوا در قدیم كسی را نمی‏توان یافت كه قائل‏ به وجوب پوشیدن وجه و كفین باشد ولی هستند كسانی كه نظر را حرام می‏دانند
3 - در مسأله جواز نظر ، تردیدی نیست كه اگر نظر از روی " تلذذ " یا " ریبه " باشد حرام است
" تلذذ " یعنی لذت بردن ، و نگاه از روی تلذذ یعنی نگاه به قصد لذت‏ بردن باشد ، و اما " ریبه " یعنی نظر به خاطر تلذذ و چشم چرانی نیست ، ولی خصوصیت ناظر و منظور الیه مجموعا طوری است كه خطرناك است و خوف‏ هست كه لغزشی به دنبال نگاه كردن به وجود آید
این دو نوع نظر مطلقا حرام است ، حتی در مورد محارم . تنها موردی كه‏ استثناء شده ، نظری است كه مقدمه خواستگاری است كه در این مورد اگر تلذذ هم باشد - كه معمولا هم هست - جایز است . البته‏ شرطش اینست كه واقعا هدف شخص ، ازدواج باشد یعنی مرد جدا به خاطر ازدواج بخواهد زن را ببیند ، و از لحاظ سایر خصوصیات مورد نظر ، زن را پسندیده باشد ، نه آنكه برای چشم چرانی قصد ازدواج را بهانه قرار دهد
قانون الهی مانند قانونهای بشری نیست كه بتوان با صورتسازی خیال خود را راحت كرد . در اینجا وجدان انسان حاكم است و خدای متعال كه هیچ چیز بر او پوشیده نیست محاسب . علیهذا باید گفت در حقیقت استثنائی در كار نیست ، زیرا آنچه قطعا حرام است نگاه به قصد تلذذ است و آنچه مانعی‏ ندارد اینست كه نگاه به قصد تلذذ نباشد ولی تلذذ قهرا پیدا شود
فقهاء تصریح كرده‏اند كه جایز نیست كسی به زنها نگاه كند تا در بین‏ آنها یكی را انتخاب كند . آنچه جایز است ، در مورد یك زن خاص است كه‏ به او معرفی شده است و درباره‏اش می‏اندیشد ، از سایر جهات تردیدی ندارد فقط از نظر چهره و اندام تردید دارد ، می‏خواهد ببیند آیا می‏پسندد یا نه ؟ برخی دیگر از فقها به صورت احتیاط مطلب را بیان كرده‏اند

چهره و دو دست ( وجه و كفین )

بعد از اینكه موارد قطعی پوشش را بیان كردیم ، نوبت می‏رسد به بحث‏ درباره " پوشش وجه و كفین "
مسأله پوشش بر حسب اینكه پوشانیدن وجه و كفین واجب باشد یا نباشد دو فلسفه كاملا متفاوت پیدا می‏كند . اگر پوشش وجه و كفین را لازم بدانیم در حقیقت طرفدار فلسفه پرده‏نشینی زن و ممنوعیت او از هر نوع كاری جز در محیط خاص خانه و یا محیطهای صددرصد اختصاصی زنان هستیم
ولی اگر پوشیدن سایر بدن را لازم بدانیم و هر نوع عمل محرك و تهییج‏ آمیز را حرام بشماریم و بر مردان نیز نظر از روی لذت و ریبه را حرام‏ بدانیم اما تنها پوشیدن گردی چهره و پوشیدن دستها تا مچ را واجب ندانیم‏ آنهم به شرط اینكه خالی از هر نوع آرایش جالب توجه و محرك و مهیج باشد بلكه ساده و عادی باشد ، آنوقت مسأله ، صورت دیگری پیدا می‏كند و طرفدار فلسفه دیگری هستیم ، و آن فلسفه اینست كه لزومی ندارد زن الزاما به درون‏ خانه رانده شود و پرده‏نشین باشد بلكه صرفا باید این فلسفه رعایت گردد كه‏ هر نوع لذت جنسی اختصاص داشته باشد به محیط خانواده ، و كانون اجتماع‏ باید پاك و منزه باشد و هیچگونه كامجوئی خواه بصری و خواه لمسی و خواه‏ سمعی نباید در خارج از كادر همسری صورت بگیرد . بنابراین زن می‏تواند هر نوع كار از كارهای اجتماعی را عهده‏دار شود
البته در اینجا چند نكته هست : الف - ما فعلا در این مقام نیستیم كه آیا زن در درجه اول باید به‏ وظائف خانوادگی عمل كند یا خیر ؟ شك نیست كه ما طرفدار این هستیم كه‏ وظیفه اول زن ، مادری و خانه سالاری است
ب - برخی از مناصب است كه از نظر اینكه آیا زن از نظر اسلام می‏تواند عهده‏دار بشود یا نه ، نیازمند بحث جداگانه و مفصل است ، از قبیل سیاست‏ و قضاء و افتاء ( فتوا دادن و مرجعیت تقلید ) . ما درباره اینها جداگانه‏ بحث خواهیم كرد
ج - خلوت با اجنبیه خالی از اشكال نیست . شاید عقیده اكثر فقهاء حرمت باشد . ما فعلا نظر به آن نوع كار اجتماعی نداریم كه مستلزم خلوت‏ با اجنبیه است
د - از نظر اسلام مرد رئیس خانواده است و زن عضو این دائره است
علیهذا در حدودی كه مرد مصالح خانوادگی را در نظر می‏گیرد حق دارد كه زن‏ را از كار معینی منع كند
مقصود ما اینست كه اگر پوشیدن چهره و دو دست ، مخصوصا چهره واجب‏ باشد خود بخود شعاع فعالیت زن ، به اندرون خانه و اجتماعات خاص زنان‏ محدود می‏شود ولی اگر پوشیدن گردی چهره واجب نباشد ، این محدودیت‏ خودبخود لازم نمی‏آید
اگر احیانا محدودیتی پیدا شود از جهت خاص استثنائی خواهد بود
به هر حال با لازم نبودن پوشیدن گردی چهره ، حكم شرعی برخی از كارها از نظر حرمت یا جواز روشن می‏گردد . بسیاری از كارها است كه از نظر فقهی و شرعی اولا و با لذات بر زن حرام نیست ، ولی اگر پوشش وجه و كفین را لازم‏ بشماریم ثانیا و بالعرض بر زن حرام است ، یعنی از آن جهت حرام است كه‏ مستلزم باز گذاشتن چهره و دو دست می‏شود . بنابراین جواز و عدم جواز آن‏ كارها برای زن بستگی بدین دارد كه پوشش وجه و كفین واجب باشد یا نباشد . ما ذیلا چند نمونه از این كارها را مطرح می‏كنیم : 1 - آیا برای زن ، رانندگی جایز است ؟ می‏دانیم كه مسأله رانندگی بخصوص ، حكمی ندارد ، باید دید آیا زن‏ می‏تواند وظائف دیگر خود را در حین رانندگی اجراء كند یا نه ؟ اگر پوشش‏ وجه و كفین واجب باشد باید گفت زن نمی‏تواند رانندگی كند
2 - آیا كار فروشندگی در خارج از منزل برای زن جایز است یا نه ؟ البته مقصود آن نوع فروشندگیها نیست كه فعلا در دنیا معمول است و در حقیقت فریبندگی است نه فروشندگی
3 - آیا كار اداری برای زن جایز است یا نه ؟ 4 - آیا زن حق دارد عهده‏دار تدریس - و لو برای مردان - بشود یا نه ؟ و آیا حق دارد كه در كلاسی كه مرد تدریس می‏كند ، متعلم باشد یا نه ؟ اگر بگوئیم پوشش وجه و كفین لازم نیست و مرد هم در صورتی كه نظر ریبه‏ و تلذذ نداشته باشد می‏تواند به وجه و كفین نگاه كند ، نتیجه اینست كه‏ مانعی ندارد . و الا جایز نیست
خلاصه اینكه وجه و كفین ، مرز محبوسیت و عدم محبوسیت زن است ، و ایرادهائی كه مخالفین پوشش می‏گیرند ، در صورتی است كه حجاب وجه و كفین‏ را لازم بدانیم . ولی اگر پوشیدن وجه و كفین را واجب ندانیم ، در پوشش‏ سایر قسمتهای بدن هیچگونه اشكالتراشی نمی‏توان كرد ، بلكه اشكال برطرف‏ مخالف وارد است
اگر زن ، مرض نداشته باشد و نخواهد لخت بیرون بیاید ، پوشیدن یك‏ لباس ساده كه تمام بدن و سر ، جز چهره و دو دست تا مچ را بپوشاند ، مانع هیچ فعالیت بیرونی نخواهد بود . بلكه برعكس ، تبرج و خودنمائی و پوشیدن لباسهای تنگ و مدهای رنگارنگ است كه زن را به صورت موجودی‏ مهمل و غیر فعال در می‏آورد كه باید تمام وقتش را مصرف حفظ پزیسیون خود كند . ما به زودی توضیح خواهیم داد و قبلا نیز از قدمای مفسرین نقل كردیم‏ كه استثناء وجه و كفین ، به منظور رفع حرج و امكان دادن به فعالیت زن‏ است ، و به همین ملاك است كه اسلام آن را واجب نشمرده است
اكنون دلائل موافق و مخالف را در مسأله ، تحقیق می‏كنیم

تاریخ ارسال : شنبه 10 دی 1390 08:46 ب.ظ | نویسنده : خانم محمدقلی

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید

تاریخ ارسال : دوشنبه 30 مرداد 1396 01:49 ب.ظ
Currently it seems like BlogEngine is the preferred blogging platform available right now.

(from what I've read) Is that what you're using on your
blog?
تاریخ ارسال : سه شنبه 6 تیر 1396 04:42 ب.ظ
I'm so happy to read this. This is the type of manual that needs to
be given and not the random misinformation that's at the other blogs.
Appreciate your sharing this best doc.
تاریخ ارسال : سه شنبه 2 خرداد 1396 01:05 ب.ظ
Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your blog?
My blog site is in the very same area of interest
as yours and my visitors would definitely benefit from a lot of the information you present here.
Please let me know if this alright with you.
Regards!

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر