تبلیغات
گوهر ناب

ركود فعالیتها ادامه بحث استاد مطهریسومین ایرادی كه بر حجاب می‏گیرند اینست كه سبب ركود و تعطیل‏ فعالیتهائی است كه خلقت در استعداد زن قرار داده است
زن نیز مانند مرد دارای ذوق ، فكر ، فهم ، هوش و استعداد كار است
این استعدادها را خدا به او داده است و بیهوده نیست و باید به ثمر برسد
اساسا هر استعداد طبیعی دلیل یك حق طبیعی است . وقتی در آفرینش به‏ یك موجود استعداد و لیاقت كاری داده شد ، این به منزله سند و مدرك‏ است كه وی حق دارد استعداد خود را به فعلیت برساند ، منع كردن آن ظلم‏ است
چرا می‏گوئیم همه افراد بشر اعم از زن و مرد حق دارند درس بخوانند و این حق را برای حیوانات قائل نیستیم ؟ برای اینكه استعداد درس خواندن‏ در بشر وجود دارد و در حیوانات وجود ندارد . در حیوان استعداد تغذیه و تولید مثل وجود دارد و محروم ساختن او از این كارها برخلاف عدالت است

باز داشتن زن از كوششهائی كه آفرینش به او امكان داده است نه تنها ستم به زن است ، خیانت به اجتماع نیز می‏باشد . هر چیزی كه سبب شود قوای طبیعی و خدادادی انسان معطل و بی اثر بماند به زیان اجتماع است
عامل انسانی بزرگترین سرمایه اجتماع است . زن نیز انسان است و اجتماع‏ باید از كار و فعالیت این عامل و نیروی تولید او بهره‏مند گردد . فلج‏ كردن این عامل و تضییع نیروی نیمی از افراد اجتماع ، هم برخلاف حق طبیعی‏ فردی زن است و هم برخلاف حق اجتماع و سبب می‏شود كه زن همیشه به صورت‏ سربار و كل بر مرد زندگی كند
جواب این اشكال آنست كه حجاب اسلامی كه حدود آن را به زودی بیان‏ خواهیم كرد ، موجب هدر رفتن نیروی زن و ضایع ساختن استعدادهای فطری او نیست . ایراد مذكور بر آن شكلی از حجاب كه در میان هندیها یا ایرانیان‏ قدیم یا یهودیان متداول بوده است وارد است . ولی حجاب اسلام نمی‏گوید كه‏ باید زن را در خانه محبوس كرد و جلوی بروز استعدادهای او را گرفت
مبنای حجاب در اسلام چنانكه گفتیم اینست كه التذاذات جنسی باید به محیط خانوادگی و به همسر مشروع اختصاص یابد و محیط اجتماع ، خالص برای كار و فعالیت باشد . به همین جهت به زن اجازه نمی‏دهد كه وقتی از خانه بیرون‏ می‏رود موجبات تحریك مردان را فراهم كند و به مرد هم اجازه نمی‏دهد كه‏ چشم چرانی كند . چنین حجابی نه تنها نیروی كار زن را فلج نمی‏كند ، موجب‏ تقویت نیروی كار اجتماع نیز می‏باشد
اگر مرد تمتعات جنسی را منحصر به همسر قانونی خود كند و تصمیم بگیرد همینكه از كنار همسر خود بیرون آمد و پا به درون‏ اجتماع گذاشت ، دیگر درباره این مسائل نیندیشد ، قطعا در این صورت بهتر می‏تواند فعال باشد تا اینكه همه فكرش متوجه این زن و آن دختر و این قدر و بالا و این طنازی و آن عشوه‏گری باشد و دائما نقشه طرح كند كه چگونه با فلان خانم آشنا شود
آیا اگر زن ساده و سنگین به دنبال كار خود برود برای اجتماع بهتر است‏ یا آنكه برای یك بیرون رفتن چند ساعت پای آئینه و میز توالت وقت خود را تلف كند و زمانی هم كه بیرون رفت تمام سعیش این باشد كه افكار مردان را متوجه خود سازد و جوانان را كه باید مظهر اراده و فعالیت و تصمیم اجتماع باشند به موجوداتی هوسباز و چشم چران و بی اراده تبدیل كند ؟ عجبا ! به بهانه اینكه حجاب ، نیمی از افراد اجتماع را فلج كرده است‏ ، با بی حجابی و بی‏بند و باری نیروی تمام افراد زن و مرد را فلج كرده‏اند . كار زن پرداختن به خودآرایی و صرف وقت در پای میز توالت برای بیرون‏ رفتن ، و كار مرد چشم چرانی و شكارچیگری شده است . در اینجا بد نیست متن شكایت مردی را از زنش كه در یكی از مجلات‏ زنانه درج شده بود ذكر كنم تا معلوم شود اوضاع حاضر ، زنان را به صورت‏ چه موجوداتی در آورده است
در آن نامه چنین نوشته است : " زنم در موقع خواب به یك دلقك درست و حسابی مبدل می‏گردد . موقع‏ خواب برای اینكه موهایش خراب نشود یك كلاه توری بزرگ به سرش می‏بندد
بعد لباس خواب می‏پوشد . در این موقع است كه جلو آئینه میز توالت می‏نشیند و گریم صورتش را با شیر پاك كن می‏شوید
وقتی رویش را بر می‏گرداند احساس می‏كنم او زن من نیست زیرا اصلا شكل‏ سابق را ندارد . ابروهایش را تراشیده و چون مداد ابرو را پاك كرده بی‏ ابرو می‏شود . از صورتش بوی نامطبوعی به مشام من می‏رسد زیرا كرمی كه برای‏ چین و چروك به صورتش می‏مالد بوی كافور می‏دهد و مرا به یاد قبرستان‏ می‏اندازد . كاش كار به همین جا ختم می‏شد ، ولی این تازه مقدمه كار است‏ . چند دقیقه‏ای در اتاق راه می‏رود و جمع و جور می‏كند آنگاه كلفت خانه را صدا می‏كند و می‏گوید كیسه‏ها را بیاور ، كلفت با چهار كیسه متقالی بالا می‏آید . خانم روی تخت می‏خوابد و كلفت كیسه‏ها را به دست و پای او می‏كند و بیخ آن را با نخ می‏بندد . چون ناخنهای دست و پایش مانیكور شده و دراز است ، برای اینكه به لحاف نگیرد و چند شش نشود و احیانا نشكند دست و پای خود را در كیسه می‏كند و به همین ترتیب می‏خوابد "
آری اینست زنی كه بر اثر به اصطلاح بی حجابی " آزاد " شده به صورت‏ نیروی فعال اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در آمده است ! آنكه اسلام‏ نمی‏خواهد اینست كه زن به صورت چنین موجود مهملی در آید كه كارش فقط استهلاك ثروت و فاسد كردن اخلاق اجتماع و خراب كردن بنیان خانواده باشد . اسلام با فعالیت واقعی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی هرگز مخالف نیست
متون اسلام و تاریخ اسلام گواه این مطلب است
در اوضاع و احوال تجدد مابی بی منطق حاضر جز در دهات و در میان افراد سخت متدین كه اصول اسلامی را رعایت می‏كنند زنی پیدا نمی‏كنید كه نیروی او واقعا صرف فعالیتهای مفید اجتماعی یا فرهنگی یا اقتصادی بشود
آری یك نوع فعالیت اقتصادی رائج شده است كه باید آنرا ثمره بی حجابی‏ دانست و آن اینست كه بنكدار به جای اینكه بكوشد جنس بهتر و مرغوبتر برای مشتریان خود تهیه كند ، یك مانكن را به عنوان فروشنده می‏آورد ، نیروی زنانگی و سرمایه عصمت و عفاف او را استخدام می‏كند و وسیله پول در آوردن و خالی كردن جیبها قرار می‏دهد . یك فروشنده باید كالا را همانطوری‏ كه هست به مشتری ارائه دهد ولی یك دختر خوشگل فروشنده با ادا و اطوار و ژستهای زنانه و در معرض قرار دادن جاذبه جنسی خود مشتری را جلب می‏كند
بسیاری از افراد كه اصلا مشتری نیستند برای اینكه چند دقیقه با او حرف‏ بزنند یك چیزی هم می‏خرند
آیا این فعالیت اجتماعی است ؟ آیا این تجارت است یا كلاهبرداری و رذالت ؟ می‏گویند زن را توی كیسه سیاه نپیچید
ما نمی‏گوئیم زن خود را در كیسه سیاه بپیچید ولی آیا باید طوری لباس‏ بپوشد و در اجتماع عمومی ظاهر شود كه برجستگی پستانهایش را هم به مردان‏ شهوتران و چشم چران نشان بدهد و از آنطور كه هست بهتر و جاذبتر برای‏ آنها جلوه دهد ؟ از وسائل مصنوعی در زیر لباس استفاده كند تا چاقی و زیبائی مصنوعی را هم برای فریفتن و دل ربودن مردان بیگانه به مدد بگیرد ؟ این مدها و لباسهای تحریك آمیز برای چه به وجود آمده است ؟ آیا برای‏ اینست كه بانوان آن لباسها را برای همسرانشان بپوشند ؟ ! این كفشهای‏ پاشنه بلند برای چیست ؟
جز برای اینست كه حركات ماهیچه‏های كفل را به دیگران نشان دهد ؟ آیا لباسهائی كه نازك كاری‏ها و برجستگیهای بدن را نشان می‏دهد جز برای تهییج مردان و برای صیادی است ؟ عملا غالب خانمهائی كه از این نوع كفشها و لباسها و آرایشها استفاده‏ می‏كنند ، تنها مردی را كه در نظر نمی‏گیرند شوهران خودشان است
زن می‏تواند در میان زنان و در میان محارم خود از هر نوع لباس و آرایشی‏ استفاده كند اما متأسفانه تقلید از زنان غربی برای هدف و منظور دیگری‏ است
غریزه خودآرائی و شكارچیگری در زن غریزه عجیبی است . وای اگر مردان هم‏ به آن دامن بزنند و مدسازان و طراحان نواقص كار آنان را برطرف كنند و مصلحین اجتماع ! هم تشویق كنند
اگر دختران در اجتماعات عمومی لباس ساده بپوشند ، كفش ساده به پا كنند ، با چادر یا با پالتو و روسری كامل به مدرسه و دانشگاه بروند ، آیا در چنین شرایطی بهتر درس می‏خوانند یا با وضعی كه مشاهده می‏كنیم ؟ اصولا اگر التذاذهای جنسی و منظورهای شهوانی در كار نیست چه اصراری است كه‏ بیرون رفتن زن به این شكل باشد ؟ چرا اصرار می‏ورزند كه دبیرستانهای مختلط به وجود آورند ؟
من شنیده‏ام در پاكستان معمول بوده است - نمی‏دانم ا×ن هم معمول هست یا نه - كه در كلاسهای دانشگاه بخش پسران و دختران به وسیله پرده‏ای از یكدیگر جدا باشد و فقط استادی كه پشت تریبون قرار می‏گیرد مشرف بر هر دو باشد . آیا بدین طریق درس‏ خواندن چه اشكالی دارد ؟

تاریخ ارسال : دوشنبه 14 آذر 1390 06:05 ب.ظ | نویسنده : خانم محمدقلی

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر