تبلیغات
گوهر ناب

حقوق زنان در اسلام

حقوق زنان در اسلامامروز در جهان بیش از 2/1 میلیارد مسلمان وجود دارد یعنی بیش از 20% از جمعیت جهان (1990) و تا سال 2020 از هر 4 نفر در روی زمین یک نفر مسلمان خواهد بود. با توجه به این مسئله هنوز بسیاری از دانشگاهیان و مردم عادی پیشداوریهایی نسبت به قوانین اسلامی دارند رسانه‌های غربی نیز هیچگاه قوانین اسلامی و قضاوت در مورد آن را به درستی درک نکرده‌اند. نمونة بارز این سوء تعبیر بمب‌گذاری و تخریب مرکز تجارت جهانی در نیویورک بود که رسانه‌ها در معرفی متهم‌های واقعه مرتباً عبارت «بنیادگرایان اسلامی» را بکار می‌بردند.
جدایی دین از حکومت
مشکل‌ترین بخش از حقوق اسلامی که غربی‌ها از درک آن عاجزند مسئله عدم جدایی بین مراکز حکومتی با مراکز دینی است. در حالیکه در اسلام دین و حکومت هر دو یکی هستند و حقوق اسلامی توسط حکومت اسلامی کنترل، اجراء، و تنظیم می‌شود. در جامعة اسلامی قوانین مدنی هم برای مسلمانان و هم غیرمسلمانان وجود دارد ولی «شریعت» فقط برای مسلمانان قابل اجراء است. حقوقدانان غربی و سایر کسانی که در حقوق عمومی مطالعه دارند برای فهمیدن این مفهوم با اشکال مواجه می‌شوند. از جمله قانون اساسی آمریکا (Bill of Rights) دولت را از تأسیس یک دین منع می‌کند. دادگاه عالی آمریکا براساس موارد زیادی به این نتیجه رسیده که نمی‌تواند یک دین را بر بقیه ترجیح دهد. مفهوم اختلاط کلیسا و حکومت از دید بیشتر متخصصان حقوقی و استادان دانشگاه آمریکا به لحاظ تاریخی امری شیطانی است و مشکلات زیادی را به همراه دارد.
اصولاَ دارابودن نظریه و دیدگاه از پیش تعیین شده، موجب محدود شدن پایه اطلاعات و معلومات در حلّ بسیاری از مشکلات اجتماعی و جنائی می‌شود. البته استفاده از تحلیل مسیحیت ممکن است به حل این مشکل مقداری کمک کند. نادیده گرفتن اعتقادات سایر فرقه‌های مسیحیت و پافشاری بر اعتقاد خود به خدا موجب محدود شدن پایة اطلاعات انسان شده و حتی مانع شناسایی فرد از دین خود می‌شود. مشابه همین نظر برای قوانین اسلامی و دین اسلام نیز وجود دارد. «قوانین اسلامی دارای آراء و مفاهیم و اطلاعات بسیاری است که می‌تواند مشکلات جنایی معاصر در موضوعات و بخش‌های مختلف جهان را حلّ نماید. قانون اسلامی یا «شریعت» منافع خانواده را در کشورهایی که قانون شخصی توسط دین تعیین می‌شود، بطور کامل حفظ می‌کند. همچنین این قانون منافع مسلمانانی که در کشورهای غیراسلامی زندگی می‌کنند و دادگاه و قضاوت در آن کشورها ملیت در حقوق فردی را می‌شناسد، نیز حمایت می‌کند. به این منظور و برای انجام این عمل ابتدا باید ذهنیت نادرست سابق یعنی جدایی حکومت از دین فراموش شود.
برخلاف تبلیغات رسانه‌های مختلف غربی علیه «حقوق زن در اسلام» زنان جایگاه و حقوق ویژه‌ای در مکتب اسلام، دارند که می‌توان گفت در مقایسه با سایر ادیان و همچنین سایر نظامهای بشری بی‌نظیر است. از نظر فقه اسلام زن در مسائل مالی و اقتصادی دارای امتیازات ویژه‌ای از جمله حق مالکیت، نفقه، مهریه و آزادی مالی و استقلال پس از ازدواج می‌باشد، زنان در اسلام می‌توانند در اموال شخصی خود هرگونه دخل و تصرفی داشته، بدون آنکه کسب موافقت شوهر لازم باشد. اعم از اینکه آن اموال قبل و یا بعد از ازدواج بدست آمده باشد.
قرآن و استقلال اقتصادی زن
هزار و چهارصد سال قبل در دین اسلام قانون استقلال مادی زن و مرد وجود داشت طبق این آیه قرآن مجید که «للرجال نصیب ممّا اکتسبوا و للنساء نصیب ممّا اکتسبن» (مردان از آنچه کسب می‌کنند و بدست می‌آورند بهره دارند و زنان را از آنچه کسب می‌کنند بهره‌ای است.) همانگونه که مردان را در نتایج کار و فعالیت خود صاحب حق می‌داند زنان را نیز در نتیجه کار و فعالیت خود ذی حق می‌شمرد.
همچنین در آیه دیگری می‌فرماید: «للرجال نصیب ممّا ترک الوالدان و الا قربون و للنساء نصیب ممّا ترک الوالدان و الا قربون». (مردان را از مالی که پدرو مادر و یا خویشاوندان بعد از مردن خود باقی می‌گذارند بهره‌ای است و زنان را هم از آنچه پدرو مادر و خویشاوندان به ارث می‌گذارند بهره‌ای است.» این آیه حق ارث بردن زن را اثبات می‌کند.
زنی که ازدواج کرده می‌تواند اموال و درآمد خود را ‌داشته و مجبور نیست که به مخارج اقتصادی خانواده کمک نماید. مسئولیت مالی خانواده به طور کامل جزء وظایف شوهر است این قانون که زنان مجبور نیستند، درآمد خود را در خانه هزینه نمایند به نفع آنان است این وظیفه بخصوص برای خانواده بطور کلی و برای زنان که دارای فرزندانی هستند بسیار مفید است بنابراین یک زن می‌تواند در زندگی خود همه توجه را به فرزندان و همسر و مسائل اجتماعی خود تخصیص دهد تا درآمد اقتصادی. البته بسیاری از زنان مسلمان از نظر اقتصادی به شوهران خود برتر هستند و ممکن است بخواهند به درآمد خانه هم کمک کنند همین نمونه دلیل براین است که قوانین اسلامی برای زنان اهمیت ویژه‌ای قائل است موارد زیاد دیگری است که اسلام جامعه را به پیشبرد حقوق زنان توصیه کرده است، بطور کلی اسلام در موضوعات اقتصادی جانب زنان را می‌گیرد، از یک سو به زنان استقلال کامل اقتصادی داده نسبت به اینکه دارائیهای زنان از سوی مردان مورد تجاوز قرار گیرد را پیشگیری نموده و از طرف دیگر زنان برای ایجاد درآمد برای رفع مسائل اقتصادی خانواده معاف نموده است این در حالی است که تا قرن بیستم زنان اروپایی هیچ حقوقی برای ادارة امور مالی خود نداشتند و مردان حق قیمومیت در زنان را در اروپا داشتند.
مالکیت زنان در اسلام
علیرغم تبلیغات علیه حقوق زنان در اسلام زنان جایگاه خاصی در این مکتب فکری الهی برخوردارند و بنابر قوانین اسلامی زنان استقلال کامل و آزادی در امور اقتصادی و مالی داشته و می‌تواند املاک شخصی خود را به هر صورتی که مایلند و بدون موافقت شوهر استفاده کنند. این مسئله شامل اموالی می‌شود که زنان چه قبل از ازدواج و چه بعد از ازدواج بدست آورده‌اند. قوانین بعضی از کشورهای اروپایی مانند فرانسه به مرد این اختیار وظیفه را برای کنترل مایملک همسران خود داده است.
یک مقایسة دقیق بین قانون اسلام و قانون به اصطلاح دنیای متمدن غربی بخصوص در مورد کشورهایی که قوانین کامل‌تری دارند مانند آئین مدنی فرانسه نشان می‌دهد که علیرغم مفهومی که بعضی معتقدند سیستم‌های قانونی کشورهای مدعی تمدن نسبت به آزادی و استقلال زنان در ادارة امور مالی خود محدودیتی قائل هستند در حالیکه بنابر آئین مدنی جمهوری اسلامی ایران که براساس قانون شیعه تنظیم شده زنان بطور مستقل می‌تواند هر نوع استفاده‌ای نسبت به اموال خود داشته باشد.
حق مهریه
یکی از سنتهای بسیار کهن برای استحکام روابط خانوادگی، قائل شدن به حق مهریه به هنگام ازدواج، برای زن است به این معنا که مرد چیزی از مال خود به زن هدیه دهد. شرع مقدس اسلام نیز حق «مهریه» برای زن را تأیید کرده و قوانین خاصی برای آن بیان کرده است.
متأسفانه در غرب تحت عنوان تساوی حقوق زن و مرد، بسیاری از حقوق خانوادگی زن که بر پایه نیازهای فطری وی بوده سلب شده است. از جمله حق «مهریه» که مرد هیچ نوع مسئولیت اقتصادی در برابر همسر خود احساس نمی‌کند، در حالیکه در روابط نامشروع حاضر است هزینه‌های مختلفی برای دوست دختر خود بپردازد. اصولاً خانواده در «غرب» قداست خود را از دست داده و پس از دوران متمادی که از تمدن بشریت می‌گذرد امروز روابط زن و مرد به روابط حیوانات نرو ماده بیشتر شبیه شده که هیچ قانون و مقرراتی را تحمل نمی‌کند.
مهریه در واقع ضمانت مالی است که مرد در بدو ازدواج به زن داده و او را متقاعد می‌نماید که با نیت تداوم زندگی، قصد ازدواج با او را دارد و همچنین این هدیه در ابتدای زندگی به طرفین این اطمینان را می‌دهد که زندگی با کوچکترین اختلاف از هم نپاشد چرا که مرد موظف به پرداخت مهریه در هر شرایطی است.
امام صادق(ع) می‌فرمایند: ندادن «مهریه» زن به منزله سرقت و دزدی مال ‌بوده و کسی که از دادن مهریه همسر خود خودداری کند دزد است. این همه بدلیل احترام و منزلتی است که دین مقدس اسلام برای زن قائل شده است.
حق نفقه
با تشکیل خانواده و شروع زندگی مشترک هر یک از زوجین در اداره خانواده نقشی خواهد داشت، تقسیم نقشها و مسئولیتهای خانوادگی براساس تفاوتهای طبیعی زن و مرد و به اقتضای خصوصیات جسمانی و روانی آن دو بوده و حقوق و تکالیف هر یک از زن و شوهر در خانواده ترسیم می‌شود.
دکتر شهرور معتقد است که توانایی و نه جنسیت تعیین کننده این است که چه کسی مسئولیت سرپرستی خانواده را به عهده گیرد و به طور متوسط مردان در انجام این امر تلاش هستند.
اسلام به دلیل قدرت جسمانی و برخی ملاحظات دیگر، مدیریت و تأمین معاش خانواده را برعهده شوهر قرار داده است. شوهر موظف است با اشتغال مناسب و انجام فعّالیّتهای لازم حوائج همسر و فرزندان را تأمین کند. وظیفه مرد مبنی بروجوب تأمین مخارج زندگی زن، «حق نفقه» را برای زن ایجاد می‌کند.
تکلیف شوهر در پرداخت نفقه، در حقوق اسلامی، جزء قواعد آمده است و حتّی اگر زن و شوهر توافق کنند که زن حقّ نفقه نداشته باشد شرط مذکور معتبر نبوده و زن همچنان استحقاق دریافت نفقه را دارا خواهد بود. البته زن در صورت تمایل می‌تواند از دریافت آن خودداری کند ولی حقّ زن نسبت به نفقه همچنان باقی است و زن حقّ مطالبه آنرا خواهد داشت.
ضمانت اجرای نفقه
خودداری شوهر از پرداخت هزینه زندگی زن در یک بخش به مخارج گذشته مربوط است که شوهر نپرداخته است و در بخش دیگر مربوط به زمان حال و آینده است که باید شوهر پرداخت کند. حق زن در هر دو بخش باید محفوظ بماند. بنابراین ضمانت اجرای حق نفقه در دو بخش بررسی می‌شود:
الف ـ نفقه گذشته
به موجب فقه اسلام تنگدستی شوهر باعث از بین رفتن حق نفقه نمی‌شود و حتّی در صورت تمکن مالی زن و فقر مالی شوهر، این حق همچنان باقی است. چنانچه شوهر مدّتی نفقه زن را نپرداخته باشد مبلغ مزبور به عنوان دین برذمه او قرار خواهد گرفت. و زن برای مطالبه آن می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و الزام شوهر به پرداخت آنرا از دادگاه درخواست نماید.
برطبق فقه شیعه همچنین بنابر قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که شوهر طلبکاران دیگری داشته باشد بدهکاری وی به همسرش بابت حق نفقه اولویت دارد. و چنانچه شوهر قبل از پرداخت آن فوت کند، مانند سایر دیون از اموال او پرداخت خواهد شد. مگر اینکه زن به میل خود از طلب مذکور صرفنظر کرده و دین شوهر را در زمان حیات یا پس از وفات وی ابراء کند.
ب ـ نفقه آینده
چنانچه شوهر از پرداخت نفقه زن خودداری کند زن می‌تواند طی مراحل زیر حق مزبور را استیفا نماید:
1. تقاص ـ در صورت دسترسی زن به اموال شوهر، زن می‌تواند بدون اجازه او، به میزان نفقه خود از مال او بردارد.
2. مراجعه به دادگاه و درخواست الزام شوهر به پرداخت نفقه ـ در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کند، دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم می‌کنند.
3. تقاضای طلاق ـ در مواردی که شوهر از طرف دادگاه به پرداخت نفقه محکوم شده باشد، چنانچه حاضر به اجرای حکم نباشد و الزام او هم از طرف دادگاه امکان نداشته باشد، زن می‌تواند به استناد خودداری شوهر از پرداخت نفقه تقاضای طلاق کند. به دادگاه اختیار داده شده متعاقب درخواست طلاق از سوی زن، مرد را به طلاق الزام کند.
ضمانت اجرای نفقه تنها بُعد قانون مدنی نیست از بُعد جزائی نیز دادگاه می‌تواند شوهر را در صورت داشتن استطاعت مالی تعزیر کند.
بنابراین در صورتی که مرد از پرداخت هزینه زندگی زن استنکاف ورزد و یا از پرداخت آن ناتوان گردد، حکومت حق دارد درباره طلاق و جدایی آنها، (البته در صورت تقاضای زن)، تصمیم بگیرد. لکن چنانچه معلوم است استفاده از حق مزبور مانند هر حق دیگری در اختیار صاحب حق (زوجه) قرار دارد. در صورتی که زن بخواهد می‌تواند از حق مزبور صرفنظر کرده از اموال خود، مایحتاج زندگی خود را تهیه کند و یا بواسطه اشتغال و کسب درآمد با همسر مستنکف یا ناتوان از پرداخت نفقه زندگی کند. در صورت اخیر، یعنی اشتغال زن برای کسب درآمد، تا آنجا که برای تأمین مخارج او ضرورت دارد ملزم به اطاعت از شوهر نبوده و شوهر حق مخالفت ندارد.
نفقة واجب شامل هزینه‌هایی است که شوهر در تأمین آنها مسئولیت جدّی داشته و باید آنها را فراهم نماید.
در فقه شیعه نفقة زوجه در موارد زیر بیان شده است: تغذیه، لباس، ملزومات زندگی، وسایل نظافت و آرایش، مسکن و خدمتکار
حضانت (سرپرستی)
در سالهای اخیر اینگونه معمول شده که شرایطی در قرارداد ازدواج گذارده شود که به زن اجازه درخواست طلاق می‌دهد و این امر اجرای طلاق توسط زنان را تسهیل نموده ـ یکی از موضوعات مرتبط به طلاق حضانت فرزندان صغیر است ـ یکی از ادعاهای علیه اسلام اینست که حضانت را به پدر داده و مادر را از حق فرزندان محروم می‌کند و داستانهای وحشتناکی در این مورد گفته شده است ـ در حالیکه چنین قانونی در اسلام که مادر را از حق فرزندان محروم کند وجود ندارد. ـ در اسلام از پدر خواسته شده که فرزندان را پس از طلاق حمایت کنند و مسئول پرورش فرزندان باشند دیدن فرزندان خود را ندارد در واقع قصد این قانون به نفع زنان است. شیوع فرهنگ طلاق به دلیل وجود قوانینی است که نسبت به گذشته این امر را آسان‌تر کرده است در چنین شرایطی زمانی که زن مجبور به نگهداری فرزندان نباشد بیشتر امکان ازدواج دارد، در واقع امروز پدران و مادران مجرد بیشتری وجود دارد این وظیفة آسانی برای یک تک‌والدینی است و چنانچه زن حضانت فرزند را برعهده داشته باشد امکان ازدواج مجدد او کاهش می‌یابد.
از سوی دیگر مسئله‌ای که به طبیعت پدرسالاری جمعیت بشری باز می‌گردد و خیلی مردها حاضر نیستند هم فرزندان خود و هم فرزندان مرد دیگری را نگهداری کنند ولی بیشتر زنها نسبت به فرزندان خود و حتی فرزندان دیگران برخورد عاطفی دارند ـ این برخورد صرفاً به دین ارتباط ندارد بلکه یک رفتار عام است که حتی در جوامع غیراسلامی و بی‌دین هم مشاهده می‌شود.
شرایط مادر برای تقبل حضانت
زنی که در مدت حضانت از بچه نگهداری می‌کند باید دارای عقل سلیم و قابل اعتماد باشد و استعداد مراقبت از بچه را نیز داشته باشد. در اسلام برقراری امر حضانت، بیش از حقوق و خواسته‌های زن و یا اقتدار مرد به مصالح کودک توجه شده است، اگرچه مادر با توجه به عواطف و احساسات پاکی که نسبت به فرزند دارد مایل است در حضانت برشوهر خود مقدم باشد (عسی ان تحبوا شیئا و هو شرٌ لکم و عسی ان تکرهوا شیئاً و هو خیر لکم)
برطبق قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران «حضانت نگهداری طفل هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است.» همچنین بر طبق ماده 1172 قانون مدنی: «هیچیک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت به عهده اوست از نگاهداری کودک امتناع کند.»
حضانت طفل پس از متارکه والدین
هنگامیکه والدین متارکه کرده و به زندگی مشترک خاتمه می‌دهند، امکان همکاری آنها در حضانت و نگهداری طفل منتفی است و باید کودک به یکی از آنها سپرده شود. در این مورد ممکن است والدین با توافق یکدیگر تکلیف حضانت و نگهداری فرزند را مشخص کنند که در این صورت، موازین شرعی نگهداری طبق توافق به عمل آمده خواهد بود. در غیر اینصورت دادگاه با توجه به موازین شرعی نگهداری پسر و دختر زیر 7 سال را به مادر واگذار می‌کند. لکن سرپرستی امور مالی فرزندان همچنان به عهده پدر است و باید مخارج آنها را به مادر بپردازد. مقدار و نحوه پرداخت هزینه نگهداری فرزند توسط دادگاه تعیین می‌شود. پس از اتمام دوران اولویت مادر، در صورت درخواست پدر، فرزندان به او سپرده خواهند شد مگر اینکه مادر بتواند عدم صلاحیت اخلاقی پدر را در دادگاه ثابت و موافقت پدر را جلب کند.
اگر پدر صلاحیت اخلاقی لازم برای حضانت از فرزندان را نداشته باشد، زن با مراجعه به دادگاه و اثبات عدم صلاحیت پدر و اثبات اینکه زندگی جدید او با مصالح فرزندان منافات ندارد، حق حضانت خود را حفظ می‌کند.
با توجه به اینکه قوانین اسلام پیش‌بینی همه شرایط چه فردی و چه اجتماعی را نموده است مسئولیت حضانت فرزند اگر به عهدة پدر باشد دارای مزایای ویژه‌ای برای زنان خواهد بود:
با توجه به سپردن مسئولیت مخارج زندگی در اسلام به مردان فشار روانی، فکری و جسمی به واسطة تأمین مخارج از زن سلب شده و او موظف به قرار گرفتن در شرایط زن امروز در غرب که هم فشار محیط کار و هم تربیت فرزند را داشته باشد، ندارد.
احتمال ازدواج مجدد برای زنانی که به تنهایی زندگی می‌کنند تا زنانی که سرپرستی فرزندان را به عهده دارند بیشتر است علاوه برآن در صورت ازدواج مجدد زن با فرزند چون نفقه به عهده همسر دوّم است. امکان عدم تأمین مخارج برای فرزند زن کم بوده و او در محیطی آسیب‌پذیر به لحاظ اقتصادی قرار می‌گیرد که نه به نفع فرزند و نه به نفع مادر است.
آزادیهای فردی و اجتماعی برای زنان بدون فرزند بیش از زنانی است که دارای حق حضانت فرزندی هستند.
تعدد زوجات
از موضوعات اسلامی که توجه محافل بین‌المللی را به خود جلب نموده و در مورد آن نظرات مخالف زیادی ابراز می‌شود موضوع در مجوز ازدواج مجدد رسمی برای مردان است، به دلیل اهمیتی که دین اسلام برای حفظ خانواده قائل است و زنان مجرد و بی‌سرپرست می‌بایست به نوعی تحت حمایت عاطفی، اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند و به دلیل ممنوعیت ارتباط نامشروع در اسلام تعدد زوجات بهترین راه‌حل در اینگونه مواقع می‌باشد البته مواردی هم دیده می‌شود که برداشت غلط و سوء استفاده از این حکم شده و به زنان احجاف شده است ولی تعداد این افراد اندک بوده و در مقایسه با ظلمی که به دلیل ارتباطات غیرمقنن بخصوص در جوامع غربی به زنان می‌شود کم می‌باشد. مسلمانها اغلب به داشتن رابطه جنسی با افراد متعدد هستند زیرا تعدد زوجات در اسلام آزاد است.
دکتر فیلیپس توضیحاتی در این موضوع می‌دهد:
1. اسلام معرف تعدد زوجات نبوده بلکه ـ تعدد زوجات بطور نامحدود در تمام تاریخ و در اغلب جوامع انسانی در جهان وجود داشت ـ اسلام با محدود کردن تعداد همسران تعدد زوجات را نظم داد و برقراری مسئولیت را عملاً پیشنهاد نمود.
2. تک همسری در غرب از یونان و روم به ارث باقی مانده که مردان محدود به یک زن بودند ولی آزاد بودند از میان جمعیت کثیری بردگان به هر تعداد که دوست داشتند، رفیقه زن داشته باشند. در غرب امروز بیشتر مردان رابطه خارج از ازدواج با زنها یا با زنان فاحشه دارند. بنابراین ادعای غرب مبنی برتک همسری غیرواقعی است.
3. چند همسری مردان به دلیل نیاز انسانی جامعه، بطور طبیعی تعداد بیشتری زن نسبت به مردان در جوامع وجود دارد که این امر به دلیل کشته شدن مردان در جنگ و جنایتهای خشونت‌آمیز و همچنین طول عمر بیشتر زنان (نسبت به مردان ـ موضوع همجنس‌بازی نیز به این مشکل کمک کرده و اگر نظام اجتماعی به وضعیت این تعداد زنان رسیدگی نکند فساد در جامعه افزایش می‌یابد.
4. چند همسری مقنن و سازمان یافته از گسترش بیماریهایی چون ایدز و بیماریهای مقاربتی جلوگیری می‌کند اینگونه بیماریها معمولاً در جوامعی که روابط جنسی آزاد است به وفور یافت می‌شود.
5. چند همسری حافظ منافع زنان و کودکان در جامعه است در غرب مردان نگارنده قوانین هستند و ترجیح می‌دهند که چند همسری را غیرقانونی اعلام کنند زیرا نمی‌خواهند زیر بار مسئولیت‌های خانواده بروند، قانونی کردن چند همسری برای آنان به معنای پول بیشتر و تقسیم مایملک است، تک همسری به مردان این امکان را می‌دهد که بدون مسئولیت روابط خارج از محدودة ازدواج داشته باشند.
6. فقط جمعیت اندکی از مسلمانان چند همسری را عملی نموده‌اند اگر چه چند همسری در کشورهای مسلمان قانونی است امّا فقط 10 تا 15 درصد مسلمانان به این کار اقدام نموده‌اند اگر چه بیشتر مردان به این کار تمایل دارند ولی قدرت تأمین دو یا چند همسر را ندارند علاوه براین اگر حتی توانایی مالی نیز داشته باشند از نظر عاطفی نمی‌توانند خانواده را تأمین نمایند.
7. فمینیست این حق مردان را هدف قرار داده و بر چند همسری برای زنان نیز اصرار می‌ورزد، چنانچه زنی با چهار شوهر ازدواج کند برای وی همسرانش حالت یدکی و اضافی خواهند داشت. علاوه برآن فرزندان نیز هویت پدرانشان را براساس احتمال می‌یابند! سئوال اینجاست اگر خدا خوب است و برای موجوداتش خیر می‌خواهد چرا باید چیزی را قانونی کند که برای زنان آزار دهنده باشد قوانین الهی برای کل جامعه در پی‌کسب بیشترین منفعت است اگر قانونی باعث منفعت اکثریت جامعه شود و برای اقلیت جامعه خوشایند نباشد به‌طور طبیعی دارای مقبولیت عام می‌شود این اجازه که در اسلام به مردان داده شده، دچار سوء برداشتهایی شده است، اسلام اولین مبدع چند همسری نبوده چند همسری قبل از اسلام هم وجود داشته است اسلام آن را اصلاح، قانون‌مند و مشروط نموده تا خطر کمتری برای جامعه در پی‌داشته باشد و برای زنی که همسر چندم مرد می‌شود حقوق و شرایطی را در نظر گرفته است البته این به معنای دفاع از انحرافات و هوسرانی مرد نیست و در بسیاری از موارد نیز اسلام تشویق به این کار نمی‌کند.
زنان در قرآن
در آیات بسیاری از قرآن به زنان اشاره شده است بسیاری از آنان بر پیروی از دین خدا و اطاعت از وی تأکید می‌کنند در این آیات زنان و مردان بصورت مساوی به اطاعت از خداوند فراخوانده می‌شوند در بسیاری از این آیات از زنان و مردان که مؤمنین واقعی هستند خواسته شد تا درستکار، رئوف و یاریگر یکدیگر باشند در بعضی از آیات زنان مردان به‌طور مساوی مخاطب قرار می‌گیرند تا در برآورده ساختن خواسته‌های یکدیگر کوتاهی نکنند در قرآن نمونه‌های بسیار شاخصی از ارتباط زنان با خداوند مانند ارتباط حضرت مریم(س)، ملکه صبا و قدرتی که خدا به وی اعطا کرده بود دیده می‌شود که این داستانها منابع بسیار زیبا و خوشایندی از جایگاه زنان و مردان در اسلام است.
تساوی روحی زنان و مردان
(سورة الاحزاب، آیه 35)
چگونگی نگاه به زنان
(سورة نساء، آیه 19)
همکاری و مشاوره با زنان
(سورة توبه، آیه 71)
اجماع درخصوص تصمیم‌سازی
(سورة بقره، آیه 233)
نویسنده:دکتر ثریا مکنون-عضو هیأت علمی و مدیر گروه بررسی مسائل زنان-پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ ارسال : سه شنبه 8 آذر 1390 02:18 ب.ظ | نویسنده : خانم محمدقلی

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید

تاریخ ارسال : چهارشنبه 18 مرداد 1396 02:44 ب.ظ
Great post.

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر